Използване на марихуана по време на бременност и кърмене

An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is ms117_p400f1.jpg

С разрастване легализацията на марихуана за медицински и развлекателни цели, се увеличава и усещането в обществото за безопасност и липса на риск при използването й. Следователно все повече жени планиращи бременност, бременни в момента или кърмещи, ще бъдат изложени на действието на марихуаната.

Марихуаната (канабис) има дълга история на употреба за медицински, духовни и развлекателни цели. Използването й като лекарство се съобщава в САЩ в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Различните начини на употреба включват пушене, дабинг (вдишване на малки количества концентрирано и изпарено вещество, обикновено канабисово масло или смола), ядене, употреба под формата на напитка, вейпинг (вдишване и издишване на пари, съдържащи никотин и ароматизатори, произведени от устройство, предназначено за тази цел).

Марихуаната се състои от листата и цветята на растението индийски коноп. Силата й варира в зависимост от мястото на произход, начина на отглеждане и начина на съхранение. Активната съставка е тетрахидроканабинол (THC) и присъства във всички части на растението. Растението съдържа повече от 400 други вещества, химически свързани с THC и известни като канабиноиди. Най-концентрираната и силна марихуана идва от смолата в цъфтящите върхове на женските растения.

Приблизително 22,2 милиона души в САЩ употребяват марихуана. Един от 10 души ще стане пристрастен, ако е на възраст над 18 години и 1 от 6 души ще стане пристрастен, ако е на възраст под 18 години. Дългосрочната и честа употреба е свързана с повишен риск от психоза и шизофрения.

Психоактивният метаболит на канабиса е делта-9-тетрахидроканабинол (THC), който действа върху канабиноидните рецептори в централната нервна система и в периферните тъкани. THC е подобен по химическа структура на анандамид – химическо вещество в човешкия мозък, който функционира като невротрансмитер и участва в голямо разнообразие от процеси. Това сходство в структурата между THC и анандамид позволява на мозъка да разпознава THC по начин, подобен на анандамид.

Психологическите ефекти включват еуфория, тъй като THC може да увеличи отделянето на допамин, зрителни смущения, включително халюцинации, повишен апетит, изкривяване на преценката, времето и пространството. Могат да се появят тревожност, депресия, психоза, нарушения в настроението.

Физическите ефекти включват зачервени очи, сухота в устата, ускоряване на сърдечната честота, стягане в гърдите при пушене, сънливост и нестабилност с намалена мускулна координация.

Излагане на действието на марихуана по време на бременност

Честотата на употреба на марихуана по време на бременност се е увеличила. Според изчисления на Центровете за контрол на заболяванията (CDC), приблизително 1 на 20 жени сами съобщават за употребата на марихуана по време на бременност. Скорошно проучване установява, че този брой се е увеличил до приблизително 18% или около 1 на 6 жени. Тези числа вероятно ще се увеличат още повече, тъй като легализацията на марихуана за развлечение се разраства, което води до схващането, че употребата й е безопасна.

Ефекти върху майката

Рискът за майката от употребата на марихуана е свързан с метода на поглъщане, свързаното с употребата на марихуана рисково поведение, злоупотребата с много субстанции и свързаните с тях психични усложнения. Множество проучвания показват връзка с депресия, тревожност и други психични състояния.

Важен е и синдромът на канабиноидна хиперемеза (CHS), който понякога е много трудно да се разграничи от хиперемезис гравидарум. CHS трябва да се има предвид при пациенти с хиперемезис гравидарум и анамнеза за хронична употреба на марихуана, нетипична клиника с остро настъпило гадене, повръщане и коремна болка и липса на подобрение от обичайното лечение. Тези симптоми се облекчават от горещи душове, а епизодите са с продължителност от 24 до 48 часа.

Ефекти върху плода и дългосрочни ефекти върху детското развитие

Проучванията върху употребата на марихуана по време на бременност дават противоречиви резултати от една страна поради ограничения, които възникват при изучаване ефектите на различни лекарства при бременни. От друга страна противоречията се дължат на затруднения при контролирането на объркващи фактори като употреба на други свързани наркотици, определяне на количеството на употребяваните наркотици, трудности при оценката на детското развитие поради различни семейни и социално-икономически фактори.

Влияние има върху нервно-психическото развитие на детето, тъй като THC преминава през плацентата и навлиза в плода, като нивото му вероятно се увеличава при тежка и повтаряща се употреба. Това може да засегне развитието на мозъка на плода, тъй като той съдържа канабиноидни рецептори още в 14 г.с., които са необходими за нормалното му развитие. THC може преференциално да се свърже с тези рецептори, което да доведе до аномалии в развитието на мозъка на плода.

Децата изложени вътреутробно на въздействието на THC имат по-ниски резултати от визуални тестове, нарушена визуално-двигателна координация и визуален анализ и намалена продължителност на вниманието в сравнение с деца, които не са били изложени на марихуана вътреутробно. Няма последователни констатации относно познанието и училищните постижения, но проучванията показват, че тези деца срещат затруднения в рамките на образователните етапи.

Неотдавнашно проучване показва, че новородените, изложени на действието на марихуана са по-често с ниско тегло при раждането, преждевременно родени и се нуждаят от интензивно лечение и грижи в сравнение с новородените, които не са били изложени на въздействието на марихуана.

Съвсем наскоро голям ретроспективен анализ на живородените в Онтарио, Канада, показа връзка между употребата на канабис по време на бременността и повишена честота на разстройствата от аутистичния спектър при потомството на тези жени. Това проучване също така установява увеличаване честотата на интелектуални и учебни затруднения при децата на жени, които са употребявали канабис през бременността си.

Кърмене

Тъй като канабиноидите са липофилни, те преминават през кръвно-мозъчната бариера и засягат развиващия се мозък на плода. Проучванията показват, че концентрацията на THC в кърмата варира в зависимост от количеството и честотата на поглъщане от майката. За разлика от много други наркотици и медикаменти, които се екскретират в кърмата, но не са концентрирани в нея, THC се екскретира и концентрира в кърмата, като концентрацията му в кърмата може да е 8 пъти по-висока от тази в майчината плазма и може да бъде открита в кърмата в рамките на до 6 дни. Освен това THC може да се открие в кърмата само 1 час след поглъщането му. Следователно изцеждането и изхвърлянето на кърмата между храненията е малко вероятно да намали експозицията на новороденото.

Тъй като е доказано, че индивидите с пасивно вдишване на дим от марихуана имат THC в телесните им течности, това предполага, че пасивната експозиция също може да повлияе на кърмата и следователно на новороденото. Следователно пасивното излагане на марихуана по време на кърмене трябва да се избягва, като се има предвид възможността за увреждане на новороденото.

Марихуана за медицински цели

Като се имат предвид ефектите на ТНС върху майката, плода и новороденото, жените ползващи марихуана с лечебна цел, трябва да бъдат насърчени да преустановят употребата й и да приемат по-традиционни стратегии за лечение на основното им заболяване по време на бременност.

Канабидиол

Канабидиолът (CBD) е химикал, получен от растението Cannabis sativa от типа коноп. Конопът и марихуаната са от семейство Канабис, но конопът съдържа много малко (под 0,3 %) от психоактивното съединение делта-9-тетрахидроканабинол (THC).

Познанията за фармакологията на CBD са оскъдни и безопасността му е неясна. Предполагаемият механизъм на действие е чрез въздействие върху мозъка, съобщава се и за чернодробно увреждане. Възможните взаимодействия с лекарства, отпускани с рецепта, алкохол или други забранени наркотици остават неизвестни, причиняващи потенциално сериозни странични ефекти.

Администрацията по храните и лекарствата (FDA), позовавайки се на липсата на данни и загриженост от проучвания върху животни, силно препоръчва да не се използва канабидиол под каквато и да е форма по време на бременност или на кърмене. Високите дози CBD при тестваните бременни животни предполагат аномалии в репродуктивната система на развиващите се мъжки фетуси, включително намален размер на тестисите, ниски нива на тестостерон и аномалии в сперматогенезата. Наличната информация предполага, че известно количество CBD ще бъде прехвърлено на бебето през кърмата.

Заключение

Наличната литература показва, че употребата на марихуана по време на бременност и кърмене не е безопасна. Както употребата на марихуана, така и пасивното излагане на въздействието й имат потенциал за неблагоприятно въздействие върху майката и плода и дългосрочни ефекти върху развитието на детето. Жените, които планират бременност, бременни са в момента или кърмят трябва да преустановят употребата на марихуана.

Cannabis in Pregnancy and lactation, Joseph, Polcaro, DO & Ivana M Vettraino, MD

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *