Указания за изцеждане, съхранение и транспорт на изцедена кърма

УКАЗАНИЕ ЗА ИЗЦЕЖДАНЕ, СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗЦЕДЕНА МАЙЧИНА КЪРМА    Преди изцеждане ръцете и гърдите се измиват с топла вода и сапун; след измиване се подсушават с изпрана и изгладена кърпа (тензухена пелена), отделна за всяко изцеждане. В случай, че нямате изпрана и изгладена кърпа, трябва да изчакате около 20 секунди измитите гърди…Continue reading Указания за изцеждане, съхранение и транспорт на изцедена кърма