Структура

Сектор по събиране, съхранение и пласмент на майчина кърма (ССПМ)

Сектор Пастьоризация

Лаборатория по микробиология

Лаборатория по биохимия

 

ЕКИП

Д-р Мария Русинова – директор, специалист по Хранене и диететика

Д-р Цветомира Борисова – Сектор ССПМ, педиатър

Д-р Весела Милошева – Лаборатория по биохимия

Лаборант Мариана Иванова – Сектор Пастьоризация

Лаборант Лилия Рибарова – Сектор Пастьоризация

Лаборант Людмила Томова – Лаборатория по микробиология

Лаборант Маргарита Ценова – Лаборатория по микробиология