Структура

Сектор по събиране, съхранение и пласмент на майчина кърма (ССПМ)

Сектор Пастьоризация

Лаборатория по микробиология

Лаборатория по биохимия

 

ЕКИП

Д-р Мария Русинова – директор, специалист по Хранене и диететика

Д-р Цветомира Борисова – Сектор ССПМ, педиатър

Д-р Весела Милошова – Лаборатория по биохимия

Д-р Катя Иванчева – Лаборатория по микробиология, микробиолог

Лаборант Мариана Иванова – Сектор Пастьоризация

Лаборант Маргарита Ценова – Лаборатория по микробиология, биолог