Какво представляват банките за кърма

  • Това са организации с нестопанска цел, в които постъпва майчина кърма, дарена от подбрани и изследвани кърмачки и чиято дейност се изразява в събиране, изследване, обработка, съхранение и пласмент на донорска кърма с цел задоволяване на специфичните медицински нужди на новородени и кърмачета, които не могат да получават мляко от собствената си майка.
  • Наличните научни доказателства подкрепят използването на дарена майчина кърма за недоносени или новородени и кърмачета със здравословни проблеми, когато млякото на собствената им майка не е на разположение или е недостатъчно.

Защо са необходими Банките за майчина кърма?

  • Когато биологичната майка не може да кърми бебето си, първата алтернатива би била използването на кърма, дарена от други майки, ако е налична такава. В такива случаи са необходими банките за майчина кърма (препоръка на Световната здравна организация / УНИЦЕФ).
  • Банките за майчина кърма насърчават, подкрепят и стимулират кърменето; подпомагат изследванията и проучванията на кърмата и не на последно място имат важен социален ефектът, както за донорите на кърма, така и за майките, чиито деца приемат донорското майчино мляко.

Защо са важни Банките за майчина кърма?

  • Защото осигуряват адекватно хранене на новородените; те гарантират храненето с дарена кърма на новородени, недоносени или болни бебета, които по някаква причина нямат достъп до кърмата на собствената си майка, като в същото време, поради подкрепата и насърчаването на кърменето допринасят за подобряване здравето на майката и на детето в общата популация.

Защо майчина кърма?

  • Човешкото мляко осигурява хранителни вещества и защита, които са от съществено значение за бебетата и са специфични за човека. Кърмата не може да се копира. Въпреки постоянният напредък в подобряване качеството на адаптираните формули, кърмата съдържа фактори, които все още не могат да бъдат възпроизведени в никой източник на изкуствено хранене. Когато собственото мляко на майката не е на разположение, пастьоризираната донорска майчина кърма е най-добрата алтернатива.

Как функционира една млечна банка?

Етапите на процеса са:

  • Подбор и изследване на дарителките;
  • Изцеждане и замразяване на кърмата в дома на дарителката при добри хигиенни условия;
  • Размразяване, изследване и пастьоризация на кърмата в Банка за майчина кърма;
  • Кърмата, която отговаря на всички необходими изисквания, се допуска за пласиране на получателите.

В момента в Европа има действащи 282 Банки за майчина кърма, предстои да бъдат разкрити още 18, според Европейската Асоциация на млечните банки.