Потребители

Пласмент на пастьоризирана донорска майчина кърма:
На здравни заведения кърма се предоставя безплатно по установения ред срещу складова разписка.

На частни лица кърмата се предоставя по Постановление №188 от 05.05.1997г.

 • по т.2 на здрави кърмачета в домашна обстановка срещу заплащане по 1.80лв. за литър. Издава се квитанция.
 • по т.3 на кърмачета със заболявания, нуждаещи се от майчина кърма – безплатно срещу талон-направление със съответния изходящ № от здравно заведение. Издава се ордер с квитанция.
 • по т.4 на кърмачетата, чиито майки са със заболявания от туберкулоза, диабет, сърдечно-съдови и психически заболявания – безплатно (срещу талон-направление или амбулаторен лист с изходящ № от здравно заведение). Издава се ордер с квитанция.

Правила и приоритети за предоставяне на кърма – виж тук

 • Какви са условията, за да се получава кърма от БМК?                                                     – Кърмачето трябва да е от София град или София област; да е на възраст от 0 до 6 месеца (ако е здраво)  или от 0 до 12 месеца (ако има здравословен проблем).                                            – Основните ползватели на кърмата са кърмачета със здравословни проблеми, главно:
  • недоносеност;
  • алергия към белтъка на кравето мляко;
  • специално преди- и следоперативно хранене;
  • имунологична недостатъчност
  • вродени метаболитни нарушения
  • майки с медицински противопоказания за кърмене – за подробности виж тук
 • Какви документи трябва да представим, за да получаваме кърма за бебето си?

1.Документи, предоставени от родителите:

Копие от акта за раждане на бебето;

Зелено направление (бланка МЗ № 119) от ОПЛ на майката, потвърждаващо, че същата няма достатъчно кърма или копие от епикризата от раждането на бебето;

Копие от епикриза или амбулаторен лист от специалист, доказващи здравословния проблем на бебето;

Копие от епикриза или амбулаторен лист от специалист, доказващи здравословния проблем на майката;

2. Документи, предоставени от БМК – изтеглете, разпечатайте и попълнете.

 • Ако бебето е със здравословен проблем?

В зависимост от здравословния проблем на кърмачето може да се представи епикриза (ако бебето е било хоспитализирано) или амбулаторен лист от консултация с тесен специалист (не педиатър). Например при дете с алергия към белтъка на кравето мляко е необходима консултация с детски гастроентеролог или алерголог.

Копие от акта за раждане на бебето;

Копие от епикриза или амбулаторен лист от специалист, доказващи здравословния проблем на бебето;

 • Ако бебето е здраво?

Копие от акта за раждане на бебето;

Зелено направление (бланка МЗ № 119) с изходящ номер от ОПЛ на майката, потвърждаващо, че същата няма достатъчно кърма или копие от епикризата от раждането на бебето.

 • Ако майката има здравословен проблем?

Копие от акта за раждане на бебето;

Копие от епикриза или актуален амбулаторен лист от специалист, доказващи здравословния проблем на майката;

 • Как да сме сигурни, че дарителките са здрави?

Поради факта, че дарителката е жена, различна от майката на приемащото кърмата дете, безопасността е изключително важна.

Донорите се анкетират чрез писмени и устни въпросници, като по този начин се получават данни за здравословното им състояние и житейските им навици. Това е с цел да се прецени, дали съществуват противопоказания кърмачката да дарява кърмата си. На всяка дарителка се правят задължителни кръвни изследвания за ХИВ, хепатити В и С, сифилис. Всяка дарителка представя заключение от личния си лекар, че е клинично здрава.

Всяка донорка получава писмени и устни инструкции относно изцеждането и съхранението на кърмата, диетата, поведение при заболяване и прием на лекарства. Стриктното измиване на ръцете и гърдите със сапун и стерилизацията на помпата преди всяко цедене са абсолютно задължителни.

Донорите са задължени да информират банката за кърма, ако се разболеят или ако здравословното им състояние се влоши, за да се определи дали могат да продължат даряването на кърма.

 • Как да сме сигурни, че кърмата е безопасна?

Банката за кърма осигурява проверка на дарената кърма чрез многостранен процес. Всяка донорка е медицински проверена чрез кръвни изследвания. Всяка дарителка получава: а) индивидуален идентификационен номер и стриктни указания за етикетиране на банките с кърма, б) указания за диетата и ограниченията в нея, в) указания за употребата на медикаменти.

Дарената кърма се транспортира с хладилна чанта или кола с хладилна система.

Всяка партида дарена кърма се изследва биохимично преди пастьоризация, а микробиологично преди и след пастьоризация.