За нас

 • История – Банка за майчина кърма в София е единствена по рода си в България и една от малкото подобни структури на Балканския полуостров. Открита е на 1 юни 1989 година от Министерство на народното здраве. БМК е структура към Столична община.

С Министерско постановление №188/1997 г. са определени цените за закупуване на литър майчина кърма от донорките и цена, по която същата се предоставя на потребителите. Определени са и потребителите, които получават майчина кърма безвъзмездно.

През 2002 г. е изработен „Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Банката за майчина кърма” след представени становища на:

– проф. Драган Г. Бобев д.м.н. – национален консултант по детски болести;

– доц. Емилия Христова к.м.н. – национален консултант по неонатология;

– проф. Д. Петрунов д.м.н. – директор на НЦЗПБ;

– доц. Росица К. Еникова к.м.н. – ръководител Катедра микробиология, вирусология и мед. генетика с генетичен център при ВМИ гр. Плевен.

Правилникът е създаден и след направени литературни справки (преведени статии и основни ръководства, касаещи дейността на Банки за майчина кърма в други страни), и е одобрен от кмета на гр. София.

През 2002 г. Столична община закупи единствения по рода си в страната апарат „Милкоскан” калибриран за изследване биохимичните показатели на майчината кърма.

През 2007 година беше внедрена НАССР система за управление и контрол на качеството и безопасността на майчината кърма, която представлява научно обоснован и систематичен подход, който определя всички опасности и мерките за техния контрол, за да се осигури безопасността при манипулирането и обработката на майчина кърма.

 • Структура:

Сектор по събиране, съхранение и пласмент на майчината кърма.

Сектор Пастьоризация

Лаборатория по микробиология

Лаборатория по биохимия

в които работят 4 лекари, 4 лаборанта, 1 медицинска сестра и 3 санитари.

 • Екип
 • Галерия

 

 • COVID-19
  • В Банка за майчина кърма са предприети всички необходими санитарно-хигиенни мерки за работа в условията на COVID-19.
  • Дарителките попълват анкета и декларация за риска от инфектиране с коронавирус и при необходимост се правят тестове за COVID-19.
  • За актуална и проверена информация относно COVID-19, посетете единния информационен портал https://coronavirus.bg/